z4005947Q,Po-lewej-typ-niekwitnacy–po-prawej—kwitnacy–z-